Voldsløkka

Voldsløkka skole

Voldsløkka skole

Prosjekt

Oppdragsgiver

Areal

Gjennomføring

Enterprise form

Estimert kostnader

Oppgaver ØM


Voldsløkka skole ligger i Sagene bydel og vil bli et kombinert skole-, kultur- og nærmiljøanlegg. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av et verneverdig bygg, Heidenreich-bygget, på ca. 1775 m2 og et nybygg på ca. 2215 m2. Det nye skolebygget og Heidenreich-bygget er knyttet sammen med en bro. Skolebygget bygges i 5 etasjer samt kjeller. Skolebygget skal huse en 8-parallell ungdomsskole (U8-skole) for 780 elever og i tillegg skal det huse 2 mottaksklasser pr. trinn. Hovedvekten av arealene tilknyttet kulturfunksjonene med kulturstasjon og kultursal er planlagt i Heidenreich-bygget. Spesielt kan nevnes at alle arbeider skal utføres iht. NS3701 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – yrkesbygninger, samt kriterier for Futurebuilt plusshus av 20.08.2014. Utomhusarbeidene skal bli en integrert del av det omkringliggende nærområdet. Konseptet er en grønn og annerledes skolegård, hvor vegetasjon og overvannshåndtering brukes som ressurs for å skape gode og varierte uterom. Øyvind Moen AS har totalansvaret for byggeledelse samt KU-funksjonen. I tillegg har vi deltatt i forprosjektet med kontroll av tilbudsgrunnlaget sammen med rådgivergruppen.

Andre referanseprosjekter

Løren skole

Løren skole ligger i bydel Bjerke. Prosjektet er byggetrinn 2 ved Gamle Løren skole og består av nybygg oppført som Passivhus etter NS3701 -Kriterier for

Jørgen Løvlands gt.

Jørgen Løvlandsgate 3 – Boligsameie med nyoppusset fasade Jørgen Løvlandsgate 3 består av 92 boligseksjoner i tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt. Boligsameiet ligger i tettbygget strøk

Amerikalinjen

Amerikalinjen har adresse Jernbanetorget 2, og når LS Entreprenør AS påtok seg oppgaven å totalrehabilitere og bygge om det berømte verneverdige kontoret til hotell, henvendte