New construction site with cranes on orange sunset, sunrise sky background. Steel frame structure, structural steel beam build large buildings at construction site . construction machinery.

Bli kjent med
Øyvind Moen AS

Øyvind Moen AS ble stiftet i 1975, og vi har siden den gang vært en viktig aktør innen prosjekt- og byggeledelse.

Selskapet har i underkant av 20 ansatte som har holdt på med fagfeltet i lang tid, og dermed opparbeidet seg enorme mengder med kunnskap om god styring av byggeprosjekter. Teamet i Øyvind Moen AS består av dyktige, erfarne og utdannede folk som alltid gjør sitt ytterste for å levere de beste byggeprosjektene til våre oppdragsgivere.  Vi har høyt fokus på at våre kunder og medarbeidere er godt ivaretatt. 

«Vi har bred kompetanse, og vi stiller opp for hverandre. Vi løser alle oppdrag uansett hva som kreves. Kunden skal være fornøyd» sier daglig leder Frode. 

Hos oss er det viktig med god kommunikasjon. Det gode samspillet i bedriften er et resultat av en sammensveiset gjeng som alle er opptatt av å ivareta kulturen vi har bygget i selskapet. Ved å skape en trygg arbeidsplass hvor de ansatte trives på jobb, kan vi være sikre på at det også  jobbes bedre. Våre ansatte har vært med oss i lang tid, noe vi synes er viktig å trekke frem. Med andre ord – dette er en arbeidsplass som tar vare på sine ansatte. 

«Her er det godt å jobbe, og folk blir veldig lenge. Det er kort vei til ledelsen, og til å spørre om tips og råd» sier Tom som har vært ansatt hos Øyvind Moen i over 32 år. 

Selskapet eies 25% av Dag Solvang og 75% av OBOS. Det at vi er en del av et større fellesskap gjør det også mulig å hente inn spennende oppdrag og kompetanse fra andre deler av konsernet. Dette gir oss et flott utgangspunkt for utviklingen av selskapet.

Med ansvar for miljøet og bærekraften

 Vi i Øyvind Moen er opptatt av å være en del av det grønne skiftet og ta ansvar for miljøet. Derfor har vi allerede startet arbeidet med å bli en Miljøfyrtårnbedrift, som innebærer en sertifisering for miljøledelse. Målet med sertifiseringen er å redusere bedriftens miljøbelastning og øke fokuset på miljøbevisste valg. Å bli en Miljøfyrtårnbedrift vil gjøre det enklere for oss å ta bærekraftige beslutninger og være mer bevisste på miljøet.

 Vår miljøpolicy

Øyvind Moen AS skal ta ansvar for miljøet og vårt klimaavtrykk. Vi skal jobbe aktivt for å være en del av en bærekraftig utvikling i byggebransjen, både i egen virksomhet og prosjekter.

I vår virksomhet skal vi kontinuerlig gjøre gode innkjøp, ha lavest mulig energibruk, gode avfallsløsninger og velge miljøvennlige reiser. Vi skal ha et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi skal følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Vår deltakelse i byggeprosjekter skal gjøres med et stort klima- og miljøengasjement. Vi skal ha høy kompetanse og erfaring for å kunne rådgi våre oppdragsgivere til å ta gode miljømessige valg i deres byggeprosjekter. Vi skal ha et stort engasjement for et godt, trygt og sikkert arbeidsmiljø på våre byggeplasser.

Vi har valgt oss ut to av FNs bærekraftsmål som skal være rettesnor for vår videre bærekraftige utvikling:


Faglig dyktighet

Omtanke

Ærlighet

Lojalitet

Engasjement

Aleksander Solberg Sørensen

Prosjekt- og byggeleder

Anna Eknes Stagrum

Prosjekt- og byggeleder

Dag Solvang

Prosjekt- og byggeleder

Frode André Johansen

Daglig leder

Geir Bugge

Prosjekt- og byggeleder

Gunnar Jore

Prosjekt- og byggeleder

Ingar Arild Slaatsveen

Prosjekt- og byggeleder

Jan Erik Andersen

Prosjekt- og byggeleder

Jan Henrik Torp

Prosjekt- og byggeleder

Jan Richard Pianski

Prosjekt- og byggeleder

Jørn Svendsby

Prosjekt- og byggeleder

Marianne Birkelund

Kontormedarbeider

Pål Christian Thorkildssen

Prosjekt- og byggeleder

Robert Hallingfoss

Prosjekt- og byggeleder

Rune Andresen

Prosjekt- og byggeleder

Terje Hareland

Prosjekt- og byggeleder

Tom Kinn

Prosjekt- og byggeleder

Tom Kristiansen

Prosjekt- og byggeleder

Tom Kinn

Prosjekt- og byggeleder