Engineer Teamwork Meeting, Drawing working on blueprint meeting for project working with partner on model building and engineering tools in working site, Construction and structure concept.

Vil du bli en del av
Øyvind Moen?

Vi har behov for de beste hodene

Øyvind Moen er et selskap som har holdt på i lang tid. Det betyr derimot ikke at vi tviholder på tradisjoner – her ønsker vi at ting går fremover. Med vår lange erfaring er vi et robust selskap med et sterkt faglig miljø. Samtidig har vi viljen til å stå på og ønsker å utvikle oss ved hele tiden å holde oss oppdatert på det som skjer i bransjen og fylle på med ny kunnskap. Derfor er det også vårt ønske å rekruttere nye, friske hoder! 

Hva kan du forvente av Øyvind Moen?

I Øyvind Moen er vi opptatt av å ha ivrige medarbeidere, noe vi legger til rette for ved å være åpne for ønsker som den ansatte selv kommer med. Dette gjøres ved å ha en åpen dialog hvor alle kan lære av hverandre og ha noen å sparre med, og ikke minst tilby kursing.

“Det å kunne utveksle erfaringer med mine kollegaer er nok det viktigste punktet i min arbeidserfaring. Vi er alle spesialister på hvert vårt punkt, og vi har alle noe å bidra med til å hjelpe hverandre i arbeidet.”

– Tom Kristiansen, prosjekt- og byggeleder 

Din utvikling satt i system

Jobber du hos Øyvind Moen vil vi sammen sette opp en kompetanseplan. Det vil si at som ansatt hos oss har du muligheten til å måle din egen utvikling, samt legge opp ditt eget løp for hvordan du ønsker å gå videre fremover.

“Vi som arbeider her, kjenner på en stor frihet i arbeidet vårt. Vi har friheten til å ta beslutninger og vi har ansvar for vårt eget arbeid.”

– Jørn Svendsby, prosjekt- og byggeleder 

Kommunikasjon er viktig, og derfor sørger vi for å ha jevnlig med samtaler, både formelle og uformelle hvor de ansatte har muligheten til å både få og gi tilbakemeldinger om arbeidet de gjør. 

“Det at vi har en svært transparent arbeidsplass der det er rom for å stille spørsmål og be om hjelp, gjør at vi kan ta på oss utfordringer og løse dem i fellesskap.” 

– Dag Solvang, prosjekt- og byggeleder 

Vil du jobbe med oss?

Ønsker du å jobbe med oss? Ta kontakt med oss, så setter vi opp et møte.