Løren skole 2

Løren skole

Løren skole

Prosjekt

Oppdragsgiver

Areal

Gjennomføring

Enterprise form

Estimert kostnader

Oppgaver ØM

Løren skole ligger i bydel Bjerke. Prosjektet er byggetrinn 2 ved Gamle Løren skole og består av nybygg oppført som Passivhus etter NS3701 -Kriterier for passivhus og lavenergibygninger, yrkesbygninger.
Nybygget består av en fireparallellers 5-7 skole med et areal på 5.622 m2 BTA fordelt på 3 etasjer + kjeller. I tillegg til egne hjemområder for hvert trinn med klasserom, grupperom, garderober og lærerarbeidsplasser, inneholder prosjektet 2 gymnastikksaler som kan kombineres til en større sal, samt PLUSS-avdeling for elever med spesielle behov. Prosjektet omfatter også ombygging av eksisterende gymsal i bygg C til auditorium/bibliotek, samt etablering av hovedadkomstvei, torg i syd og et turdrag nordøst for tomten. Vi har i gjennomføringsfasen hatt totalansvar for byggeledelsen i prosjektet. I tillegg har vi deltatt i forprosjektet, beskrivelsesfasen og med kontroll av tilbudsgrunnlaget sammen med rådgivergruppen.

Andre referanseprosjekter

Voldsløkka skole

Voldsløkka skole ligger i Sagene bydel og vil bli et kombinert skole-, kultur- og nærmiljøanlegg. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av et verneverdig bygg, Heidenreich-bygget, på ca.

Jørgen Løvlands gt.

Jørgen Løvlandsgate 3 – Boligsameie med nyoppusset fasade Jørgen Løvlandsgate 3 består av 92 boligseksjoner i tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt. Boligsameiet ligger i tettbygget strøk

Amerikalinjen

Amerikalinjen har adresse Jernbanetorget 2, og når LS Entreprenør AS påtok seg oppgaven å totalrehabilitere og bygge om det berømte verneverdige kontoret til hotell, henvendte