Policy for klima, miljø og arbeidsmiljø i Øyvind Moen AS

Vi i Øyvind Moen er opptatt av å være en del av det grønne skiftet og ta ansvar for miljøet. Vi har derfor valgt å bli en Miljøfyrtårnbedrift, som innebærer en sertifisering for miljøledelse. Målet med sertifiseringen er å redusere bedriftens miljøbelastning og øke fokuset på miljøbevisste valg. Å bli en Miljøfyrtårnbedrift vil gjøre det enklere for oss å ta bærekraftige beslutninger og være mer bevisste på miljøet.

Vår miljøpolicy

Øyvind Moen AS skal ta ansvar for miljøet og vårt klimaavtrykk. Vi skal jobbe aktivt for å være en del av en bærekraftig utvikling i byggebransjen, både i egen virksomhet og prosjekter.

I vår virksomhet skal vi kontinuerlig gjøre ansvarlige innkjøp, ha lavest mulig energibruk, ha gode avfallsløsninger og velge miljøvennlige reiser. Vi skal ha et inkluderende og godt arbeidsmiljø med høy trivsel. Vi skal følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Vår deltakelse i byggeprosjekter skal gjøres med et stort klima- og miljøengasjement. Vi skal ha høy kompetanse og erfaring for å kunne gi rådgivning til våre oppdragsgivere slik at de kan ta gode miljømessige valg i sine byggeprosjekter. Vi skal ha et stort engasjement for et godt, trygt og sikkert
arbeidsmiljø på våre byggeplasser.


Vi har valgt oss ut tre av FNs bærekraftsmål som skal være
rettesnor for vår videre bærekraftige utvikling, nr 8, 12 og 13.


Her er noen av punktene vi kontinuerlig arbeider med å videreutvikle:

         Bruke materialer/utstyr med lang levetid

        Gjenbruke og reparere så mye vi kan

         Benytte miljøsertifiserte leverandører

         Benytte transportløsninger som gir lavest mulig utslipp

         Sortering og redusering av avfall

         Bruke vår spesialkompetanse på teknikk og energi, både internt i bedriften og på prosjektene.

         Alltid fortsette vårt arbeid for å skape gode og inkluderende arbeidsplasser med høy trivselsfaktor og lavt sykefravær

         Alltid fortsette vårt arbeid for skadeforebygging og sikkerhet

         Medvirke til å sikre rettferdige arbeidsforhold i hele verdikjeden

         Etterleve strenge etiske retningslinjer i forhold til korrupsjon

         Samarbeide med våre oppdragsgivere og bruke vår kompetanse til å være en pådriver i miljøarbeidet