IMG_5281

Jørgen Løvlands gt.

Jørgen Løvlands gt.

Prosjekt

Oppdragsgiver

Areal

Gjennomføring

Enterprise form

Estimert kostnader

Oppgaver ØM


Jørgen Løvlandsgate 3 – Boligsameie med nyoppusset fasade

Jørgen Løvlandsgate 3 består av 92 boligseksjoner i tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt. Boligsameiet ligger i tettbygget strøk i bydel Grünerløkka, med Rodeløkken Kolonihager som nærmeste nabo.
Nå er fasadene vakkert rehabilitert i samråd med Byantikvaren. Det er blant annet foretatt etterisolering av fasader med pussisolasjonssystem, nytt takbelegg og nytt dekke på takterrassen av trykkimpregnert/trykkfordelt treverk. Videre er det montert nye beslag på tak og fasader, samt nye rekkverk på balkonger og takterrasse med remontering av glass. Samtidig pågikk en sideentreprise med montering av nye balkonger på østsiden, som også ble ettersett.
Alt av prosjekt- og byggeledelse var ivaretatt av Øyvind Moen AS og resultatet fremstår svært rent og stilsikkert til oppdragsgivers største tilfredshet.

Andre referanseprosjekter

Voldsløkka skole

Voldsløkka skole ligger i Sagene bydel og vil bli et kombinert skole-, kultur- og nærmiljøanlegg. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av et verneverdig bygg, Heidenreich-bygget, på ca.

Løren skole

Løren skole ligger i bydel Bjerke. Prosjektet er byggetrinn 2 ved Gamle Løren skole og består av nybygg oppført som Passivhus etter NS3701 -Kriterier for

Amerikalinjen

Amerikalinjen har adresse Jernbanetorget 2, og når LS Entreprenør AS påtok seg oppgaven å totalrehabilitere og bygge om det berømte verneverdige kontoret til hotell, henvendte