Double exposure between the work of an architect and city.

Prosjektadministrasjon på høyt nivå

Hva gjør vi?

Som prosjekt- og byggeledere sørger vi for at oppdragsgiver får hele prosjektet sitt levert innenfor de rammevilkårene som er gitt i avtalen. Vi tar ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet, slik at oppdragsgiver er i trygge hender under hele prosessen. 

Som prosjekt- og byggeledere fungerer vi som bindeledd mellom entreprenørene og oppdragsgiveren. Det er vår jobb å sørge for at prosjektene blir gjort til avtalt tid, til avtalt kostnad og av beste kvalitet.

“Vi passer på fremdriften, økonomien og kvaliteten, slik at våre oppdragsgivere får det de har betalt for» sier Tom. 

Her i Øyvind Moen har vi god erfaring med alt fra offentlige bygg til private byggherrer, og fra nybygg til verneverdige bygninger. Teamet vårt har bred kunnskap om bygg og teknikk, og vi har spesialkompetanse på elektro, ITB, automatikk og VVS. Vi sørger for at kundene våre får personlig oppfølging, og det innebærer også at alle kundene våre får et dedikert team å forholde seg til. Vi stiller med svært god ekspertise og bred erfaring innen rehabilitering av bygg, og tverrfaglig kunnskap slik at vi kan være den beste lederen for prosjektet.

ØM-0122voldsløkka-2
ØM-0122voldsløkka-2

Vi kan bistå med en rekke tjenester: