ØM-0122voldsløkka-24

Byggherre

Byggherre


Er du en byggherre som befinner seg i Oslo og trenger litt hjelp med hva det egentlig vil si, og hvilket ansvar du har? Da er det bare å lese videre. 

Om du står som eier av et bygg og skal foreta større endringer, eller skal bygge en helt ny bolig, står du oppført som byggherre, og må med det følge byggeforskriften som gjelder for alle bygg- og anleggsprosjekter. 

Hvilken rolle har en byggherre? 

Når du står som byggherre for et byggeprosjekt står du også ansvarlig for at prosessen utføres i samsvar med lover og regler. Om du ikke har fagkyndig bakgrunn innen byggebransjen, vil det derfor være lurt å ansette fageksperter innen bygg- og anleggsbransjen. 

Ved et byggeprosjekt er det flere områder som må tas hensyn til, noe som betyr at det fort kan være mange områder du som byggherre ikke innehar kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet. Dette kan blant annet dreie seg om energiforbruk, lydisolasjon, miljø, personsikkerhet og inneklima. Som byggherre er det ditt ansvar at alle disse faktorene, samt sikkerhet, er ivaretatt. 

Byggherren har ansvar for HMS og SHA 

Å ivareta sikkerheten for et byggeprosjekt innebærer at det blir utarbeidet en SHA-plan. Underveis i prosjektet er det viktig at SHA-planen blir gått gjennom, slik at det kan undersøkes at gitte risikovurderinger og tiltak blir fulgt. Dette er svært viktig for å sikre at byggeprosessen foregår under forsvarlige forhold. Du kan lese mer om SHA-plan her. 

Som byggherre er det din beslutning hvem som skal være utførende på prosjektet. Det vil også være smart å ansette rådgivende og ledende aktører som kan hjelpe deg med viktige avgjørelser, samt koordinering av arbeidet som utføres. 

Få full kontroll med en prosjektplan 

Når du jobber med et større byggeprosjekt finnes det allerede bestemte lover og krav som er satt i byggeforskriften. Disse fungerer som styringsmidler for prosjektet, men du som byggherre kan også utarbeide en egen fremdriftsplan for å ha en bedre kontroll over prosjektet som foregår. Prosjektplanen kan inneholde informasjon om fremdrift fra første stund, hvorav det blir listet viktige milepæler utover prosjektet. Din egen prosjektplan kan også føre informasjon om hvem som skal arbeide med de ulike oppgavene til bestemte tider, og hvem som har beslutingsgrunnlag. Som byggherre har du muligheten til å legge inn dine egne avsjekker for å holde enda bedre kontroll på prosjektet. Når en fase er avsluttet vil du kunne bruke prosjektplanen til å avgjøre om prosessen går etter tidsplanen eller om det er behov for endringer av fremdriftsplanen som er lagt.

For mye ansvar som byggherre? Deleger det bort 

Hva om du ikke ønsker så mye ansvar? Som byggherre kan du velge å gi fra deg noe av ansvaret til fageksperter. Som regel vil du alltid være avhengig av råd fra en byggeleder, men ved behov kan du også la andre aktører gjøre sjefsbelsutingene på dine vegne. Ofte kan dette være i forbindelse med for liten tid til å kunne utføre arbeidsoppgavene som kreves av en byggherre. 

Vi stiller gjerne opp som rådgivere, og kan også ta over ansvaret som byggherre om det er et ønske for dette. Vi jobber i hovedsak i Oslo, men kan også strekke oss til andre lokasjoner i nærheten.

Andre referanseprosjekter

Byggeleder

Byggeprosjekter i storbyer som Oslo kan variere i stor grad. Det betyr også at byggeprosjektet kan ha både få og mange entreprenører involvert. For at

SHA koordinator

Holder du til i Oslo og skal begynne på et større byggeprosjekt? Da må du passe på at du har en SHA-koordinator på plass. Før